GR | EN
Welcome, you are in United States
Τα Αγαπημένα μου

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Γενικά

Η ατομική επιχείρηση [«Παύλος Ν. Δασκαλάκης »] (εφ’ εξής η «HEEL»)σας ευχαριστεί για την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας και το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφ’ εξής η «Πολιτική Απορρήτου»), επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που μπορεί να συλλεγούν και τύχουν επεξεργασίας κατά την περιήγηση και εγγραφή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (www.heelshop.gr). Η συλλογή, χρήση, αποθήκευση και γενικά η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του παρόντος ιστοτόπου, πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός ΕΕ 2016/679], εφ’ εξής o«ΓΚΠΔ») και την Πολιτική Απορρήτου. Παρακαλούμε αφιερώστε τον αναγκαίο χρόνο για να διαβάσετε με προσοχή την Πολιτική Απορρήτου.

2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο που διενεργείται ορισμένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο Παύλος Ν. Δασκαλάκης, ατομική επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας ενδυμάτων με έδρα στην Καλλιθέα, Λεωφόρος Συγγρού 226, ΤΚ: 17672. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας τηλεφωνικά (τηλ: 210-9575384) ή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

3. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

3.1 Κατηγορίες δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας χωρίς να εγγράφεστε ή να πραγματοποιείτε κάποια παραγγελία, τα δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς είναι δεδομένα συσκευής (ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα ή άλλα αναγνωριστικά) και σύνδεσης (ώρα, ημερομηνία και διάρκεια επίσκεψης, διεύθυνση δικτυακού πρωτοκόλλου κ.α.).

Κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας και την πραγματοποίηση παραγγελιών, πέραν των προαναφερομένων στοιχειών,η HEELσυλλέγεικαι τηρεί για εσάς τα ακόλουθα δεδομένα:

Επίσης είναι δυνατόν να αποκτήσαμε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου επειδή κάποιος δικός επέλεξε να σας κάνει δώρο την προσφερόμενη από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-Gift Card. Στην περίπτωση αυτή, πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια θα σας αποστείλουμε ενημερωτικό e-mail ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε ότι είστε πράγματι εσείς ο παραλήπτης της e-Gift Card και να εγγραφείτε στον παρόντα ιστότοπο για να τη χρησιμοποιήσετε.

Τέλος, με την συγκατάθεσή σας, είναι δυνατό να τηρούμε και δημοσιεύουμε στο παρόντα ιστότοπο και άλλα προσωπικά σας δεδομένα, όπως, ενδεικτικά, φωτογραφίες σας που μας αποστέλλετε προκειμένου να κερδίσετε εκπτώσεις και άλλα προνόμια που η HEEL παρέχει στα μέλη της.

3.2 Απαραίτητα &προαιρετικά δεδομένα

Τα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για την εγγραφή και τη πραγματοποίηση παραγγελίας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, έχουν σημανθεί με αστερίσκο [*]. Εάν δεν επιθυμείτε να τα παράσχετε, δεν θα μπορέσετε να εγγραφείτε ως χρήστης και να πραγματοποιήσετε παραγγελίες. Αντίθετα, πεδία που δεν έχουν σημανθεί ως υποχρεωτικά, παραμένουν προαιρετικά και η μη συμπλήρωσή τους δεν έχει κάποια συνέπεια. Εάν μας παρέχετε με την θέλησή σας τις εν λόγω πληροφορίες, μας βοηθάτε να βελτιώσουμε την υπηρεσία που σας παρέχουμε.

3.3 Επεξεργασία

Η HEEL μπορεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας τόσο με αυτοματοποιημένα όσο και μη αυτοματοποιημένα (χειροκίνητα) μέσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Δεδομένα ανηλίκων

Η HEEL δεν συλλέγει εν γνώσει της δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. Άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μόνο με προηγούμενη συναίνεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα τους. Εάν το παιδί σας έχει υποβάλει προσωπικά δεδομένα τα οποία θα θέλατε να αφαιρεθούν, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται ανωτέρω.

5. Για ποιους σκοπούς τηρούμε τα δεδομένα σας και με ποια νομική βάση

Η HEEL συλλέγει και επεξεργάζεται τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για τον επιδιωκόμενο σκοπό και ο σκοπός αυτός είναι νόμιμος και έχει προηγουμένως προσδιοριστεί. Οι σκοποί για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και η νομική βάση των εν λόγω επεξεργασιών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Σκοπός

Περιγραφή

Νομική Βάση

(α)

Διαχείριση & Εκτέλεση Παραγγελιών

Για να εκτελέσουμε τις παραγγελίες από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της HEEL από την σύναψη της πώλησης μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (άρθρο 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ)

(β)

Εξυπηρέτηση Πελατών, Διαχείριση Παραπόνων, Ποιοτικός Έλεγχος

Όταν επικοινωνείτε με την HEEL για να λάβετε πληροφορίες ή για να υποβάλλετε παράπονα, αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε.

Για παράδειγμα, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, θα αποθηκεύσουμε τον λόγο που μας καλέσατε, ποια παραγγελία δεν εκτελέστηκε σωστά κλπ. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να σας απαντήσουμε ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων (άρθρο 6 παρ. 1 (β) ΓΚΠΔ)

Επίτευξη του εννόμου συμφέροντος της HEEL για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ)

(γ)

Δραστηριότητες Διαφήμισης & Προώθησης Πωλήσεων (Marketing)

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό της διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, όπως ενδεικτικά:

(i) με την προαιρετική σας συγκατάθεση, προκειμένου να σας στείλουμε ενημερωτικά μηνύματα για προσφορές, προωθητικές ενέργειες και έρευνες αγοράς, καθώς και newsletters για τις νέες συλλογές μας ή

(ii) κατά την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς της HEEL.

Μπορείτε να αρνηθείτε την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την HEEL με τους προαναφερθέντες τρόπους, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ή για να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες.

Επίσης, προκειμένου να βελτιώνουμε συνεχώς την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και τις διαφημίσεις στον ιστότοπο μας, συλλέγουμε στατιστικά δεδομένα μετρήσεων, τα οποία όμως δεν μπορούν να συνδεθούν με εσάς ή ένα συγκεκριμένο προφίλ.

Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 (α) ΓΚΠΔ)

Επίτευξη του εννόμου συμφέροντος της HEEL για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ)

(δ)

Ασφάλεια Δεδομένων & Προστασία Νομίμων Συμφερόντων

Η επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να προστατεύσουμε την ασφάλεια και ακεραιότητα των δεδομένων σας, καθώς και των πληροφοριακών μας συστημάτων, και για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της HEEL και την υπεράσπισή της σε δικαστικές διαδικασίες.

Έτσι, για παράδειγμα, προκειμένου να προστατεύσουμε τα συστήματα και τις υπηρεσίες μας, πρέπει να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας βοηθούν να διακρίνουμε πιθανές κακόβουλες απειλές και να αποτρέψουμε τους σχετικούς κινδύνους.

Εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης της HEEL να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) ΓΚΠΔ)

Επίτευξη του εννόμου συμφέροντος της HEEL για την προστασία των πληροφοριακών της συστημάτων (άρθρο 1 παρ. 1 (στ) ΓΚΠΔ)

6. Πώς και για πόσο διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας

Τα συστήματα της HEEL έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση προσωπικών στοιχείων και στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Γενικά, τα προσωπικά σας αποθηκεύονται για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των προανεφερθέντων σκοπών λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού της αποθήκευσης.

Διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν δική σας επιθυμίας ή αν ο λογαριασμός σας παραμένει ανενεργός για περίοδο τριών (3) ετών. Πριν τη διαγραφή του λογαριασμού σας, θα λάβετε ξεχωριστή ειδοποίηση στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει.Πέρα των ανωτέρω, υπάρχουν ορισμένεςυποχρεωτικές, ελάχιστες περίοδοι διατήρησης που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για παράδειγμα, τα φορολογικά στοιχεία πρέπει να τηρούνται για μια περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον ετών. Έτσι, παρά το αίτημά σας για διαγραφή των δεδομένων σας, είναι δυνατό να πρέπει να διατηρήσουμε κάποια δεδομένα, προκείμενου να συμμορφωθούμε με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις ή για την υπεράσπιση μας σε δικαστικές διαδικασίες. Στην τελευταία περίπτωση, δεδομένα που αφορούν αγορές σας μπορεί να τηρούνται για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την πραγματοποίησή τους. Στις παραπάνω περιπτώσεις, τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό.

7. Ασφάλεια

ΗHEELχρησιμοποιείκατάλληλατεχνικάκαιοργανωτικάμέτραγιατηναποτροπή κλοπής ή απώλειας των προσωπικών σας δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης τους ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά. Για παράδειγμα, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται σε εγκαταστάσεις με προστατευμένη και ελεγχόμενη πρόσβαση.

8. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από εκείνο το προσωπικό της HEEL που είναι αναγκαίο να έχει πρόσβαση σε αυτά στα πλαίσια των καθηκόντων του για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών.

Περαιτέρω τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτους συνεργάτες – εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, όπως σε μεταφορείς (για την εκτέλεση των παραγγελιών), λογιστές, παρόχους υπηρεσιών email και ταχυδρομικής αλληλογραφίας,πληροφορικής, cloudcomputing, φιλοξενίας και συντονισμού ιστότοπων, φιλοξενίας εφαρμογών φορητών συσκευών, ανάλυσης δεδομένων, επεξεργασίας πληρωμών κ.α. Επίσης τα δεδομένα σας είναι δυνατό να διαβιβαστούν σε συνδεδεμένες ή τρίτες επιχειρήσεις στα πλαίσια εξαγοράς ή επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Οι ανωτέρω αποδέκτες των δεδομένων αποκτούν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που είναιαπαραίτητα για τις αντίστοιχες λειτουργίες που επιτελούν και δεσμεύονται να τα επεξεργάζονται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι αποδέκτες των δεδομένων πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και να αποδεικνύουν το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν με επαρκή στοιχεία.

Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας όπου είναι αναγκαίο ή κατάλληλο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (α) για τη συμμόρφωση τηςHEEL με νομικές διαδικασίες ή την ισχύουσα νομοθεσία, (β) για την ανταπόκριση σε αιτήματα δημοσίων και δικαστικών αρχών, (γ) για την εφαρμογή των Όρων Χρήσης της HEEL και (δ) για την προστασία των δικαιωμάτων, του απορρήτου, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας μας.

8. Μεταφορά δεδομένων εκτός Ευρωπαικής Ένωσης

Τα δεδομένα σας τηρούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενιαίου Οικονομικού Χώρου. Παρόλα ταύτα είναι πιθανό να απαιτηθεί η μεταφορά τους σε χώρες εκτός ΕΕ και ΕΟΧ στις οποίες οι συνεργάτες μας – πάροχοι υπηρεσιών εδρεύουν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τη HEEL. Η μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους που επιτρέπονται από τον ΓΚΠΔ, όπως για παράδειγμα με βάση τη συγκατάθεση του χρήστη, με βάση τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιλέγοντας μέρη που συμμετέχουν σε διεθνή προγράμματα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων (π.χ. ΕΕ-ΗΠΑ PrivacyShield) ή σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ανεξάρτητα εάν οι πάροχοι υπηρεσιών βρίσκονται εγκατεστημένοι στην ΕΕ/ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες, κάθε πάροχος υπηρεσίας πρέπει να έχει μαζί μας έγγραφη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων.

9. Τα δικαιώματα σας

Δικαιούστε να λάβετε δωρεάν ειδική πληροφόρηση για τα στοιχεία που η HEELτηρεί για εσάς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ελέγξετε το περιεχόμενό τους, την προέλευσή τους, την ορθότητά τους και τη θέση τους και να ζητάτε αντίγραφα (δικαίωμα πρόσβασης). Επιπλέον εχετε το δικαίωμα:

(α) να ζητήσετε τη διόρθωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας,

(β) στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους,

(γ) να ζητήσετε τη διαγραφή τους,

(δ) να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε επεξεργάσιμη μορφή,

(ε) να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε οποιαδήποτε μελλοντική επεξεργασία, όπως για παράδειγμα σε δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας και μάρκετινγκ,

(στ) να υποβάλετε παράπονο στην εποπτεύουσα αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: 30-210 6475600)

10. Χρήση Cookies

10.1 Κατά τη συνήθη πρακτική στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε cookies για να μπορούμε να παρέχουμε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας, και για να καταστήσουμε την περιήγηση στον ιστότοπό μας πιο ελκυστική.Tα cookiesείναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από τον κεντρικό εξυπηρετητή της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. Κάποια από αυτά διαγράφονται μετά το πέρας συνεδρίας στον περιηγητή (session cookies ή cookies συνεδρίας), ενώ άλλα παραμένουν στην συσκευή και επιτρέπουν σε εμάς ή τους συνεργάτες μας να αναγνωρίσουμε τον περιηγητή στην επόμενη επίσκεψη (persistent cookies).

10.2 Κατηγορίες cookies

Τα cookies είναι μοναδικά για κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που χρησιμοποιείτε.Γενικότερα επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα.Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.Oιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις παρακάτω κατηγορίες cookies:

(α) Απολύτως απαραίτητα cookies:Απαιτούνται για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα, καθώς και για την χρήση των λειτουργιών που παρέχει. Χωρίς την χρήση τέτοιων cookies, η σωστή λειτουργία ιστοσελίδας δεν είναι εγγυημένη (πχ. η εγγραφή κειμένου).

(β) Cookies λειτουργικότητας:Επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα την αποθήκευση πληροφοριών που έχουν ήδη υποβληθεί (το όνομα χρήστη, την επιλογή γλώσσας ή την περιοχή πρόσβασης στην ιστοσελίδα) και βελτιώνουν την δυνατότητα του επισκέπτη να απολαμβάνει προσωποποιημένη περιήγηση. Τα cookies αυτά συλλέγουν ανωνυνοποιημένες πληροφορίες και δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση περιήγησης σε ιστοσελίδες.

(γ) Cookies απόδοσης:Συλλέγουν πληροφορίες για την χρήση μιας ιστοσελίδας, χωρίς να αποθηκεύουν πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη.Οι συλλεγόμενες πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση της απόδοσης της ιστοσελίδας.

(δ) Cookies για σκοπούς προώθησης προϊόντων (marketing):Χρησιμοποιούνται, συχνά με τη χρήση τρίτων μέρων, για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης προσαρμοσμένης στα ενδιαφέροντα κάθε επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται ακόμη για να περιορίσουν την συχνότητα μιας διαφήμισης και για την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να κοινονολογηθούν σε τρίτους (π.χ. διαφημιστές).

10.3 Ρύθμιση Cookies:Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, ώστε να πληροφορείστε για την ρύθμιση των cookies και να αποφασίζετε ατομικά για την αποδοχή ή την απόρριψη τους κατα περίπτωση ή και γενικά. Εάν δεν επιθυμείτε η HEEL να συλλέγει και να αναλύει τα δεδομένα για την επίσκεψή σας, μπορείτε να δηλώσετε την άρνησή σας κατά την αρχική επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας (μέσω του ειδικού bannerπου εμφανίζεται στην οθόνη σας) ή και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Εάν δεν αποδεχτείτε την εγκατάσταση των cookies μπορεί να μειωθεί η λειτουργικότητα ιστοσελίδας ή εφαρμογής.

11. Σύνδεση σε άλλους ιστοτόπους

Hπαρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καταλαμβάνει συνδέσεις, υπερσυνδέσεις ή αναφορές σε ιστοσελίδες τρίτων φορέων που τυχόν περιλαμβάνονται στον ιστότοπο μας, για τις οποίες δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη.

12. Τελικες Διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου οποτεδήποτε, σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Κάθε τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου θα ισχύει από την ανάρτηση της στον παρόντα ιστότοπο. Αυτή η Πολιτική Απορρήτουισχύει από 20.12.2018.